Vendet vakante aktuale

Aplikim i lire

NOA sh.a: I lire
Pėrshkrimi

Nese asnje prej vendeve vakante te listuara, nuk eshte i pershtatshem per ju, ose nese nuk ka vende te lira vakante, atehere ju mund te dergoni aplikimin tuaj tek ky link. Aplikim i lire.

Kushtet qė kėrkohen

Kushtet speciale


Manaxher i Marredhenieve me Biznesin e Vogel

NOA sh.a: Dega SE
Pėrshkrimi

Qellimi i punes:

Identifikon mundesite e shitjes me Bizneset e Vogla (SE), krijon kliente te rinj ne kete segment, duke siguruar keshtu edhe arritjen e objektivave te tij / saj individuale dhe ofron nje sherbim te shpejte dhe profesional per klientet potencial dhe ekzistues SE per te siguruar nje marredhenie te shendetshme dhe afatgjate.

Pergjegjesite kryesore:

- Analizon tregjet potenciale te kredise per klientet SE ne menyre qe te identifikohen nevojat e mundshme dhe zhvillon nje plan per te ardhmen;
- Nderton, mban dhe zhvillon bazen e te dhenave per klientet e ardhshem SE dhe siguron perditesime te rregullta ne menyre qe te lejoje parashikime te sakta;
- Takohet me klientet potenciale SE per t'i informuar per produktet dhe kushtet tona te kredise;
- Inicion, zhvillon dhe manaxhon marredheniet me klientet SE te rinj dhe ekzistues;
- Vlereson rreziqet qe lidhen me aplikimin e kredise duke marre parasysh karakterin e klientit, stabilitetin e biznesit, aspektet sezonale dhe te tregut dhe informacionin per sektorin;
- Inicion ne menyre proaktive negociatat per shitjet per te arritur qellimet individuale te shitjeve;
- Ofron keshillim financiar dhe sherbim cilesor ndaj klientit;
- Analizon kapacitetin e aplikantit per te paguar kredine dhe percakton nese nje kredi permban risk te pranueshem brenda udhezimeve te politikave te kredise;
- Merr nga klientet SE te gjithe informacionin e nevojshem sipas procedurave ne fuqi ne menyre qe te lejoje marrjen e vendimeve te shendosha ne lidhje me miratimin e kredise dhe trajton keto te dhena sipas parimeve strikte te konfidencialitetit;
- Zhvillon plane specifike per te ribere biznes me klientet ekzistues SE dhe ndermerr ne vijimesi nisma te duhura;
- Azhornohet ne lidhje me produktet e reja, procedurat, politikat, si dhe termat dhe kushtet e reja te propozuara nga Kompania;
- Manaxhon marredheniet me klientet, duke iu dhene zgjidhje pyetjeve dhe ankesave te tyre;
- Zhvillon dhe miremban ekspertizen ne njohurite per produktet;
- Kryen gjetje te thelluara faktesh dhe analizash dhe sugjeron zgjidhje te mundshme per aplikantet SE;
- Kryen verifikimet e kredise, pas miratimit te Komitetit te Riskut, per kredite sipas kodit te tij / saj.

Kushtet qė kėrkohen

- Diplome Universitare e preferueshme ne Finance, Kontabilitet, Ekonomi, Administrim Biznesi apo fusha te tjera te ngjashme;
- Preferohet 3 vjet eksperience ne shitje pervoje lidhur me mjedisin e kreditimit te biznesit financiare;
- Aftesi shume te mira per te terhequr, manaxhuar dhe zhvilluar marredhenie tregtare;
- Aftesi te demonstruara per te arritur objektivat e shitjes;
- Aftesi te mira ne analizat e kredise dhe ne kontabilitet;
- Aftesi per te ndertuar marredhenie pozitive brenda kompanise dhe i / e afte per te krijuar ekspertize profesionale nepermjet integritetit dhe perkushtimit;
- Aftesi per te kuptuar modelin e pergjithshem te biznesit dhe mjedisin ne nje institucion financiar; Aftesi te shkelqyera komunikimi (me goje, me shkrim, te degjuarit aktiv).Kushtet speciale

Jeni te lutur te dergoni aplikimin tuaj duke plotesuar aplikimin online ne http://www.noa.com.al/rekrutime/ . Aplikimi juaj duhet te permbaje nje CV te perditesuar dhe nje leter motivimi per pozicionin perkates deri ne daten 19 mars 2018.

Vetem kandidatet e perzgjedhur do te njoftohen nga Departamenti i Burimeve Njerezore per nje testim me shkrim.


Drejtor Zonal i Mbledhjes se Kredive

NOA sh.a: Njesia e Mbledhjes se Kredive
Pėrshkrimi

Drejtori Zonal i Mbledhjes se Kredive drejton, keshillon dhe kontrollon aktivitetin e Oficereve te Mbledhjes se Kredive ne Vonese ne deget e rajonit perkates. Eshte pergjegjes per ruajtjen e cilesise se portofolit te kredise duke siguruar stabilitet afatgjate, ruajtje te normave te kredive joperformuese si dhe trajnimin e Oficereve te Mbledhjes se Kredive ne Vonese me qellim arritjen e objektivave te caktuara.
Pergjegjesite Kryesore
- Organizon dhe siguron suport teknik dhe profesional per Oficeret e Mbledhjes se Kredive ne Vonese te alokuar ne deget e zones per te cilen eshte pergjegjes;
- Mbikeqyr dhe monitoron punen per ndjekjen e portofolit, organizon e nderton strategji e plane veprimi se bashku me bashkepunetoret per realizimin e objektivave mujore dhe vjetore te arketimeve nga ky portofol;
- Kontrollon punen e Oficereve te Mbledhjes se Kredive ne Vonese dhe siguron qe ata veprojne ne perputhje me politikat, procedurat dhe etiken profesionale te kompanise;
- Trajnon dhe meson Oficeret e rinj te Mbledhjes se Kredive ne Vonese dhe ata me eksperience, me qellim qe te jene sa me eficient ne punen e tyre;
- Viziton kliente te ndryshem per te siguruar arritjen e objektivave ne zbatim te strategjise si dhe sherben si autoritet negociues me klientet;
- Kontrollon ecurine dhe progresin e degeve si dhe pergatit raporte me qellim analizen e progresit ne deget per te cilat eshte pergjegjes;
- Jep komentet per procesin e vleresimit te performances se Oficereve te Mbledhjes se Kredive ne Vonese ne bashkepunim me Drejtorin e Deges;
- Vlereson proceset aktuale, zhvillimet e tjera te institucionit si dhe zhvillimet ligjore ne vend, dhe ne bashkepunim me Drejtuesin e Njesise se Mbledhjes se Kredive, percakton ato procese qe kane nevojen per rishikim;
- Raporton ne baze periodike ose jo per ecurine e Oficereve te Mbledhjes se Kredive ne Vonese te zones perkatese, per arritjen ose jo te objektivave te tyre. Kryen analizen e ecurise se rajonit dhe argumenton arsyet qe kane ndikuar ne arritjen ose jo te objektivave.

Kushtet qė kėrkohen

1. Edukimi: Diplome universitare e preferueshme ne Finance, Ekonomi, Administrim Biznesi, Juridik ose ne fusha te tjera te ngjashme.

2. Eksperience profesionale:
- Eksperience ne menaxhimin e kredive ne vonese;
- Fusha e ekspertizes profesionale: Negocimi
- E preferueshme 3 vite eksperience qe lidhet me aktivitetin e menaxhimit te kredive me probleme.
3. Kompetencat e profilit:
- Aftesi shume te zhvilluara negocimi
- Aftesi shume te mira per te kryer analiza
- Aftesi per te menduar ne nje menyre kritike
- Aftesi per vendimmarrje
- Menaxhimi dhe koordinimi i kohes dhe veprimeve
- Aftesi shume te mira organizative
- Aftesi te shkelqyera komunikimi (verbale, me shkrim, degjim aktiv).

Kushtet speciale

Lutemi te dergoni aplikimin tuaj on line duke plotesuar ne linkun http://www.noa.com.al/rekrutime/ formen e aplikimit per pozicionin perkates deri ne daten 30.01.2018.

Forma e aplikimit duhet te permbaje nje leter motivimi dhe nje CV. Ju bejme me dije se vetem kandidatet e perzgjedhur do te ftohen per nje interviste nga Departamenti i Burimeve Njerezore.


Oficer Kredie

NOA sh.a: Agjencia Sukth
Pėrshkrimi

Oficeri i Kredise identifikon mundesi shitje, gjeneron kliente te rinj ndersa realizon arritjen e objektivave individuale dhe siguron nje sherbim te shpejt dhe profesional per klientet potenciale dhe ekzistues ne menyre qe te siguroje nje marredhenie te shendetshme dhe cilesore.

Pergjegjesite:

1. Analizon tregjet potenciale ne menyre qe te identifikoje nevoja te mundshme dhe te zhvilloje nje plan kerkimor;
2. Nderton, miremban dhe zhvillon databaze kerkimore klientesh dhe siguron perditesime te rregullta ne menyre qe te lejoje parashikim te sakte;
3. Takohet me klientet potenciale per tā€™i informuar rreth produkteve dhe kushteve te kredise;
4. Identifikon kliente potenciale, individe ose biznese ne nevoje per financim dhe i bind ata per te marre kredi nga kompania;
5. Inicion, zhvillon dhe menaxhon marredheniet me kliente te rinj dhe ekzistues;
6. Vlereson risqet lidhur me aplikimin per kredi duke konsideruar karakterin e klientit, stabilitetin e biznesit, aspektet sezonale dhe tregun, si dhe informacionin ne sektorin perkates;
7. Inicion ne menyre proaktive negociata shitjesh per te arritur objektivat e shitjes;
8. Siguron keshillim financiar dhe sherbim klientesh cilesor;
9. Zhvillon plane specifike per perseritjen e biznesit me klientet ekzistues dhe ndermerr nisma pasuese te duhura;
10. Menaxhon marredhenien me klientet, duke ju dhene zgjidhje kerkesave dhe ankesave.

Kushtet qė kėrkohen

1. Diplome universitare e preferueshme ne Kontabilitet, Finance, Ekonomi, Administrim Biznesi ose ne fusha te tjera te ngjashme
2. Eksperience pune e preferueshme 2 vjet ne nje pozicion shitje ne nje institucion financiar
3. Aftesi te shkelqyera ne shitje, marketing dhe negocim
4. Patente drejtimi automjeti.

Kushtet speciale

Lutemi te dergoni aplikimin tuaj on line duke plotesuar ne linkun http://www.noa.com.al/rekrutime/ formen e aplikimit per pozicionin perkates deri ne daten 29.01.2018.

Forma e aplikimit duhet te permbaje nje leter motivimi dhe nje CV. Ju bejme me dije se vetem kandidatet e perzgjedhur do te ftohen per nje testim me shkrim nga Departamenti i Burimeve Njerezore.


PO JOGjuhė tė huaja

Shumė mirė
Mirė
Mjaftueshėm
x
PO
JO

Me dėrgimin e kėtij aplikimi unė ju autorizoj tė kryeni kėrkime dhe pyetje nė lidhje me historinė time personale tė punėsimit ose shėndetėsore, si dhe me ēėshtje tė tjera qė lidhen me tė dhe qė konsiderohen tė domosdoshme pėr tė marrė njė vendim pėr marrjen nė punė. Unė i lejoj punėdhėnėsve, referuesve tė ndryshėm qė lidhen me periudhėn e shkollės ose personave tė tjerė tė pėrgjegjshem,qė t'i pėrgjigjen pyetjeve nė lidhje me aplikimin tim. Gjithashtu autorizoj NOA tė ruajė aplikimin tim nė rast nevoje rekrutimi pėr njė periudhė 6 mujore nga data e marrjes sė tij.

Kėshilla pėr plotėsimin e kėtij aplikacioni:

  1. Plotėsimi i formularit nuk nėnkupton punėsimin tuaj nė NOA.
  2. Plotėsimi i formularit bėhet me shkronja "kapitale", duke shfrytėzuar hapėsirat e vėna.
  3. Jepni shpjegime aty ku kėrkohet.
  4. Sigurohuni qė e keni lexuar mirė aplikimin online pėrpara se ta dėrgoni atė.