Apliko Online per kredi“Unë pranoj që të dhënat e mia të ruhen dhe përpunohen në përputhje me Politikën e Privatësisë në NOA sh.a., si edhe jap pëlqimin për kërkimin e të dhënave të mija në Regjistrin e Kredisë”
“Unë jap pëlqimin për kërkimin e të dhënave të mija në Regjistrin e Kredisë”
Fushat me (*) janë të detyrueshme.