Raporte


Per nje transparence te larte dhe ne perputhje me rregulloren e Bankes se Shqiperise NOA publikon informacion rreth aktivitetit te saj bazuar ne raportet e meposhtme.

2015

Raporti Vjetor/Annual Report

Raporti Vjetore

2014

Raporti Vjetor/Annual Report

Raporti Vjetore

2013

Raporti Financiar

Raporti Financiar per vitin 2013