Prona në shitje


Prona në shitje nga NOA

Apartament ne Golem, Durres

Siperfaqe: 90 m2 + 19 m2 verandë
Zona Kadastrale: 3385
Nr Pasurie: 578/333 ND + 2-34
Nr Rregjistri: Vl 21, Fq 216
Adresa: Golem, Durres
Cmimi: 25,000 (euro)
Nr kontakti: 069 60 85 886
kontaktoni

Toke Are ne Durrës

Siperfaqe: 450 m2,Zona Kadastrale: 2117
Nr Pasurie: 16/4,Nr Rregjistri: Vl 2, Fq 34
Adresa: Katund i ri, Sukth, Durres
Cmimi: 250,000 (leke)
Nr kontakti: 069 60 85 886
kontaktoni

Toke Are + Vresht ne Durres

Siperfaqe: 1958 m2, Zona Kadastrale: 2117
Nr Pasurie: 105/16, Nr Rregjistri: Vl 2, Fq 32
Adresa: Katund i ri, Sukth, Durres
Cmimi: 1,000,000 (leke)
Nr kontakti: 069 60 85 886
kontaktoni

Pemtore ne Durres

Siperfaqe: 1650 m2,Zone Kadastrale: 2117
Nr Pasurie: 98/3, Nr Rregjistri: Vl 2, Fq 33
Adresa: Katund i ri, Sukth, Durres
Cmimi: 1,300,000 (leke)
Nr kontakti: 069 60 85 886
kontaktoni

Are ne Lushnje

Siperfaqe: 1000 m2, Zona Kadastrale: 1492
Nr Pasurie:1542/37, Nr Rregjistri: Vl 42, Fq 100
Adresa: Fshati Divjake, Lushnje
Cmimi: 400,000 (leke)
Nr kontakti: 069 60 85 886
kontaktoni

Vresht ne Permet

Siperfaqe: 1320 m2, Zona Kadastrale: 2850
Nr Pasurie:147/33, Nr Rregjistri: Vl 3, Fq 190
Adresa: Fshati, Pacomit, Permet
Cmimi: 300,000 (leke)
Nr kontakti: 069 60 85 886
kontaktoni