Struktura Organizative


Struktura organizative e NOA

Struktura Organizative e NOA

Stafi menaxhues i NOA sh.a. është një skuadër ekspertësh me perfomancë të provuar në treg, respektivisht në fushat e përgjegjësive që ata mbulojnë.

Ky kompozim eksperiencash bankare dhe biznesesh mikrofinanciare përforcon besimin e një kompanie me strategji të qartë dhe solide drejt suksesit në zhvillimin e produkteve dhe segmenteve të reja, shtrirjen dhe përmirësimin e rrjetit të degëve në shërbim të klientëve.

KUJTESE!
*Të gjitha të dhënat në lidhje me kompaninë mund ti gjeni në faqen zyrtare të QKB duke përdorur niptin K11604002V