Kredi me shumë qëllime


Nevojë për para për të investuar në sera, impiante vaditjeje apo fara dhe
fidanë cilësorë? Nevojë për të investuar në shtimin e gjësë së gjallë, konsolidimin e borxheve apo shpenzimeve të pa planifikuara?
Ekipet e specializuara në NOA mund t’ju ndihmojnë të zgjidhni kredinë e duhur, e cila përshtatet me nevojat tuaja.
Vlera e kredise:
Kohezgjatja ne muaj:
Kesti mujor:
  • Aprovim i kredisë brenda 24 orësh
  • Nuk kërkohet garanci për shuma deri në 1,000,000 lekë
  • Financim deri në 100% të planit të investimit
  • Pagesa e kësteve sipas kërkesës tuaj

Shuma: 50,000 – 1,000,000
Afati: 6 muaj – 48 muaj

 

Dokumenta që duhen

  1. Kartë Identiteti
  2. Çertifikatë familjare

 

* Për informacione të mëtejshme mund të kontaktoni në nr +355 68 400 14 03
  ose të vizitoni një prej degëve tona. Degët e NOA-s