Apliko për punë


NOA është Kompania që ofron mundësi të barabarta për punësimin e talenteve.

 

Kërkoni dhe aplikoni online për mundësi punësimi.

Për t`u njohur me pozicione të lira pune në NOA,
si dhe për të aplikuar online klikoni në: www.noa.com.al/rekrutime 

dhe plotësoni aplikacionin i cili përmban  CV- në dhe Letrën e Motivimit.                                

 

Për sqarime të mëtejshme jeni të mirepritur të kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerëzore                      Tel. 04 24 03 765.