Ekipi Drejtues


Stafi menaxhues i NOA sh.a. është një skuadër ekspertësh me perfomancë të provuar në treg, respektivisht
në fushat e përgjegjësive që ata mbulojnë. Ky kompozim eksperiencash bankare dhe biznesesh mikrofinanciare
përforcon besimin e një kompanie me strategji të qartë dhe solide drejt suksesit në zhvillimin e produkteve dhe
segmenteve të reja, shtrirjen dhe përmirësimin e rrjetit të degëve në shërbim të klientëve.

CEO of NOA

Herjola Spahiu

Drejtor i Përgjithshëm
Ekzekutiv

lexo më shumë

Drejtori i Zhvillimit të Bisnesit\s

Elvis Çaushi

Drejtor i Zhvillimit
te Biznesit

lexo më shumë

Drejtor i Departamentit te Riskut

Ariola Cela

Drejtor i Departamentit
të Financës

lexo më shumë

Drejtor i Departamentit të Operacioneve

Tonin Lleshi

Drejtor i Departamentit
të Operacioneve

lexo më shumë

Drejtor i Departamentit të Auditit të Brendshëm

Albana Gjokutaj

Drejtor i Departamentit
të Auditit të Brendshëm

lexo më shumë

Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore

Blerina Krantja

Drejtor i Departamentit
të Burimeve Njerëzore

lexo më shumë

Drejtore e Departamentit Ligjor & Përputhshmërisë

Albana Pelinku

Drejtor i Departamentit
Ligjor & Përputhshmërisë

lexo më shumë

Drejtore e Departamentit Ligjor & Përputhshmërisë

Ennis Koçi

Drejtor i Dep. të MIS &
Zhvillimit të Projekteve

lexo më shumë