Kredi e shpejtë


Nëse aplikoni në NOA kredia aprovohet brenda ditës.Në këtë mënyrë ne i japim
biznesit Tuaj vëmendjen që i duhet të rritet e të përparojë.Zbuloni mundësi të
reja në NOA. Ne Ju ofrojmë vlerat dhe shërbimin që meritoni Shpejt dhe Lehtë.
Vlera e kredise:
Kohezgjatja ne muaj:
Kesti mujor:
  • Dokumentacion minimal
  • Nuk kërkohet garanci
  • Aprovim dhe disbursim për tre orë

Shuma: 50,000 – 1,000,000
Afati: 6 muaj – 48 muaj

 

Dokumenta që duhen

  1. Kartë Identiteti
  2. Ekstrakt i QKR
  3. Pagesa e tatimeve/taksa për periudhën e fundit që ka lindur detyrimi

 

* Për informacione të mëtejshme mund të kontaktoni në nr +355 68 400 14 03
  ose të vizitoni një prej degëve tona. Degët e NOA-s