Kredia Progres


Ky financim realizohet me mbeshtetjen e Bashkimit Europian ne kuader te Fondit të Garancisë së lëshuar në bazë të Rregullores (EU) Nr. 1296/2013 të Parlamentit dhe Këshillit Europian, si edhe në përputhje me Programin për Punësim dhe Inovacion Social (EaSI) dhe marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet NOA sh.a. dhe Fondit Europian për Investime.
Vlera e kredise:
Kohezgjatja ne muaj:
Kesti mujor:

  • Kolateral fleksibël
  • Kushte preferenciale
  • Dokumentacion minimal

Shuma: 1.000.000 – 3.000.000
Afati:6 muaj – 60 muaj

 

Dokumenta që duhen

  1. Dokument Identifikimi
  2. Certifikate Familjare
  3. Nipti i Biznesit

 

* Për informacione të mëtejshme mund të kontaktoni në nr +355 68 400 14 03
  ose të vizitoni një prej degëve tona. Degët e NOA-s