Kredi e shpejtë agro


Ofrimi i shërbimeve financiare për fermerët dhe agrobizneset ka qenë gjithmonë
një angazhim i rëndësishëm i NOA. Me financimin në NOA ti vendos vetë shumën
që të duhet, këstin që do të paguash dhe kur do ta paguash.
Vlera e kredise:
Kohezgjatja ne muaj:
Kesti mujor:
  • Aprovim dhe disbursim i kredisë brenda ditës
  • Nuk kërkohet garanci
  • Pagesa e kësteve sipas kërkesës tuaj
  • Shërbim në ambjentin e fermës tuaj

Shuma: 50,000 – 1,000,000
Afati: 6 muaj – 48 muaj

 

Dokumenta që duhen

  1. Kartë Identiteti

 

* Për informacione të mëtejshme mund të kontaktoni në nr +355 68 400 14 03
  ose të vizitoni një prej degëve tona. Degët e NOA-s