Agrokulturë


Kompania NOA ka një eksperiencë të gjatë në financimin dhe mbështetjen e Agrobiznesit. Eksperienca e gjatë e NOA shoqërohet me një staf profesionist dhe të përkushtuar jo vetëm për financim por edhe për të plotësuar kërkesat e fermerëve duke i këshilluar drejt zhvillimit dhe zgjerimit të aktivitetit të tyre.