Kredi Konsumatore

.

 

Shpejt dhe me kushte të mira

 

.
Kredi konsumatore

Afati:                6 muaj – 36 muaj
Shuma:           100 mijë – 500 mijë
Monedha:       Lek
Garancia:       Garantor personal

 

Kredi hipotekore individuale

Afati:                6 muaj – 60 muaj
Shuma:            1 milion – 13 milion lekë
Monedha:       Lek dhe Eur
Financimi:      Deri në 70% të vlerës
Garancia:        Me kolateral

Na kontaktoni

NOA sha, Pranë qendrës ” Karl Topia”, Zogu i Zi, Tiranë, Shqipëri
Tel: + 355 0 (42) 403 764;
Fax: + 355 0(42) 403 765
E-mail: info@noa.com.al

NOA Albania është pjesë e NOA Holdings N.V.

Apliko Online