Ekipi Drejtues

Stafi i ri menaxhues i NOA sh.a është një skuadër ekspertësh me performancë te provuar në treg, respektivisht në fushat e përgjegjësive që ata mbulojnë. Ky kompozim eksperiencash bankare dhe biznesesh mikrofinanciare përforcon besimin e një kompanie me strategji të qartë dhe solide drejt suksesit në zhvillimin e produkteve dhe segmenteve të reja, shtrirjen dhe përmiresimin e rrjetit të degëve në shërbim të klientëve.

Herjola Spahiu

Drejtor i Përgjithshëm

Znj. Herjola Spahiu është diplomuar për Administrim Biznesi/ Marketing, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë në vitin 2002. Më pas në vitin 2006 ka ndjekur studime pasuniversitare në Menaxhim Bankar dhe Promovim të produkteve bankare, në Universitetin e Athinës. Ajo ka një Master Ekzekutiv për Administrim Biznesi (EMBA), nga Universiteti Ndërkombëtar Grek në Selanik.

Eksperencën e saj e ka nisur në vitin 2002 në Tirana Bank, dega Vlorë.

Në korrik të vitit 2003 ,iu bashkua Bankës Emporiki – Shqipëri (sot Banka Credit Agricole Shqipëri), në pozicionin e Sherbimit ndaj Klientit dhe më pas u promovua në pozicione të ndryshme si Analiste kredie për Individë , Analiste kredie për Bisnesin e vogël,  Menaxhere e Sektorit SBEs etj. Në prill të vitit 2006 mori përsipër krijimin e Divizionit të Retail & Marketing të Bankës, ku dhe arriti rezultate të larta . Gjatë kësaj periudhe (2006-2008), ka  implementuar me sukses projekte shumë të rëndësishme si: ” Transformimi I Bankës në aspektin e Biznesit ” dhe ” Aplikimi i  Modelit të ri të Biznesit”, në të gjithë  Rrjetin e degëve.

Në shtator të vitit 2009 , ajo u emërua Drejtore e Njesisë Operacionale të Bankës , ku krahas IT & Operacioneve, Financës & Thesarit si dhe Administratës manxhoi paralelisht zbatimin e projektit “Infrastruktura e re e sistemit informatik të Grup-it “, një projekt i përbashkët i menaxhuar në të gjithë filialet e Grupit Credit Agricole në kuadër të industrializimit të platformës së sistemit informatik. Gjatë vitit 2009, ajo implementoi edhe projektin e “Menaxhimit të Riskut në Retail”, I cili konsistonte në krijimin e strukturës së dedikuar për Kredite në Ndjekje, si dhe ndërtimin e produkteve dhe proceseve të ristrukturimit. Kjo strukturë filloi operimet në janar 2010.

Në qershor të vitit 2011, bazuar në zhvillimet e reja të sistemit bankar, ajo ndërmori përsëri Njësinë Bankare të Retail-it, ku përvec përforcimit të marrëdhënies me klientët përkatës, kishte fokus të vecantë në rritjen e kontrollit mbi veprimarinë e degëve, vendosjen e kontrolleve të përhershme me frekuencë ditore për operacionet , trajtimin e ankesave të klientëve, zhvillimin e programeve të anti – mashtrimit për degët me synim parandalimin e veprimeve të dyshimta.

Prej datës 1 Prill 2014, Znj. Spahiu emërohet Drejtor Ekzekutiv i NOA sha.

 

Perlat Sula

Drejtor Financiar

 

Ka filluar karrierën e tij me Deloitte & Touche, me pas ai u bashkua me NOA (PSHM në atë kohë dhe me pas OA) në Janar të vitit 1999, duke qenë një nga punonjësit e parë të kompanisë. Që nga ajo kohë ai ka mbuluar pozicione të ndryshme të menaxhimit.

Në Janar të 2003 Z. Sula, u emërua në pozicionin e tij aktual të Drejtorit të Departamentit të Financës. Ai ka një MBA nga Universiteti i Nebraskës dhe Universiteti i Tiranës.

 

Eglantina Naka

Drejtore e Biznesit

    

Znj. Naka, ka një experience të gjatë në sektorin bankar, eksperiencë të cilën e ka filluar në bankën ProCredit në vitin 2004 ku ka filluar karrierën si analiste kredie. Më pas (2006) ajo u promovua në pozicionin e Koordinatores së Cilësisë së Portofolit. Znj. Naka ka punuar në pozicione drejtuese si Drejtore Dege, ku ka qenë përgjegjëse për performancën e degës kryesore si dhe te agjencive perkatese.  Më pas ajo ka punuar në pozicionin Drejtore e Sektorit të Administratës (2009 – 2012), objektivi kryesori se ciles ka qenë optimizimi i kostove administrative dhe implementimi i proceseve eficente në logjistikë, mbështetje teknike si dhe menaxhim projektesh.

Znj. Naka ka luajtur një rol të rëndësishëm në trajnimin e stafit të bankës për zhvillimin e aftësive teknike financiare ku pararlelisht ajo punoi si Koordinatore e Projektit te Matematikes financiare ne banke.

Në vitin 2012 ajo u pozicionua si Drejtore e Departamentit të Shërbimeve të Brendshme në kompaninë ajrore BelleAir, ku krijoi dhe ndërtoi strukturën e departamentit si dhe hodhi bazat e procedurave për implementimin e proceseve të këtij departamenti.

Znj. Eglantina Naka iu bashkua NOA-s në Prill të 2013 në pozicionin e Drejtores së Departamentit të Portofolit në Risk (PAR). Gjate kesaj periudhe ajo ishte përgjegjëse për menaxhimin e portofolit në risk të kompanisë, për ruajtjen e cilësisë së portofolit të kredisë si dhe per zhvillimin dhe manaxhimin e maredhenieve me partneret qe operojne ne tregun e manaxhimit te portofolit. Me ekipin e saj profesional ajo hartoi dhe implementoi strategji afatgjata me qëllim ruajtjen e normave më të ulëta të kredive joperformuese.

Prej datës 1 Mars 2014, Znj. Naka emërohet Drejtore e Departamentit të Biznesit. Ajo është pergjegjese per zhvillimin e rrjetit te degeve, ndertimin e strategjive të biznesit nëpërmjet zhvillimit të produkteve dhe segmenteve të synuara, si dhe drejtimin dhe zhvillimin e Marketing & PR në NOA.

Znj. Naka ka disa kualifikime të çertifikuara për Financë Bankë, Manaxhim dhe Lidership, Hartim dhe Zbatim të proceseve të ndryshme bankare. Ajo ka një diplomë për Master Shkencor për Studime Ekonomike Europiane nga Universiteti i Bambergut dhe Universiteti i Tiranës.

 

Arlinda Mali

Drejtore e Operacioneve

Pas diplomimit universitar në vitin 2001 për Shkenca Kompjuterike, ajo filloi të punojë me World Vision-Microfinance, në pozicionin e MIS Menaxher dhe përgjatë 4 vjetëve udhëhoqi dhe role operacionale për të përcaktuar, negociuar dhe menaxhuar ekzekutimin e produkteve të kredisë, planeve të marketingut, paketën e identitetit të korporatës dhe planeve të zgjerimit.

Në 2005 ajo i bashkohet NOA-së (PSHM në atë kohë) në pozicionin e MIS Menaxher ku ndërtoi dhe implementoi standarte në IT dhe Sistemet e Menaxhimit të Informacionit. Në NOA ajo implementoi në vitin 2008 procesin Six Sigma Process Mapping nga aplikimi i kredisë deri në disbursim, e më pas imlementimin e upgrade të sistemit të të dhënave bazë në 2010 ku roli i saj si udhëheqëse e projektit ka kontribuar për të siguruar që kërkesat e biznesit janë mbledhur, paraqitur dhe automatizuar me standarte profesionale.

Në Shtator të 2011 emërohet Drejtor i Operacioneve, ku krahas IT, MIS dhe Njësisë së Administratës që drejtonte më parë, ndërtohet dhe njësia e re per Administrimin e Kredisë me procedurat dhe funksionet përkatese për të siguruar eficencë në ritmin operacional të degëve dhe të biznesit.

 

Apostol Luca

Drejtor i Menaxhimit të Portofolit ne Risk (PAR)

Z. Luca e ka filluar karrierën e tij në sektorin bankar në vitin 2004 si Menaxher Rajonal i Administratës dhe Sigurimit për Raiffeisen Bank. Pas një periudhe tre vjecare në këtë pozicion ai u promovua në pozicionin e Menaxherit të Njësisë së Menaxhimit të Aseteve në Drejtorinë e Përgjithshme të Raiffeisen Bank.

Ne vitin 2010 Z. Luca i është bashkuar ekipit të NOA-s në pozicionin, Menaxher i Marrëdhënieve me Palët e Treta në Departamentin e Menaxhimit të Portofolit në Risk(PAR).  Pas riorganizimit të Departamentit të PAR, z. Luca u pozicionua si Drejtor Zonal i PAR ku spikati devotshmëria për punën, aftësitë e tij në menaxhimin e stafit, marrëdhëniet korrekte dhe efikase  me klientët. Nisur nga rezultatet e arritura dhe aftësitë e tij menaxheriale ai u promovua si Menaxher i Njësisë së Menaxhimit të PAR aktiv në muajn Prill 2013. Rezultatet e larta në menaxhimin e kësaj njësie drejtuan në promovimin e Z. Luca në pozicionin e Drejtorit të Departamentit të PAR në Mars 2014.

Z. Luca synon që së bashku me ekipin e tij të paraprijë arritjen e objektivave duke kontribuar në suksesin e kompanisë.

Albana Gjokutaj

Drejtore e Auditit te Brendshem

Ka filluar karrieren e saj ne Banken Amerikane ne vitin 2003 si arketare. Brenda 6 muajve eshte promovuar specialist ne departamentin e Auditimit. Ne Banken Intesa Sanpaolo ajo ka punuar si Zv. drejtoreshe ne departamentin e Auditimit ku ka ndihmuar ne zhvillimin e ketij
departamenti perkundrejt standarteve nderkombetare te kontrollit te brendshem.

Ajo ka punuar ne pozicione drejtuese ne CEZ Albania. Ne CEZ Albania ajo ka ngritur dhe zhvillluar sistemin e politikave & procedurave dhe beri te mundur integrimin e menaxhimit te cilesise ne te gjithe kompanine.

Znj. Gjokutaj iu bashkua NOA Albania ne Mars te 2013 si Drejtoreshe e Departamentit te Auditimit.

Znj. Gjokutaj ka nje diplome dhe specializim ne Finance ne Universitetin e Ekonomise ne Tirane. Ajo eshte specializuar duke u certifikuar ne fushat si  Kontrolli i brendshem, Menaxhimi Financiar, Kontabiliteti financiar, Mitigimi I Frodit (mashtrimit).

Na kontaktoni

NOA sha, Pranë qendrës ” Karl Topia”, Zogu i Zi, Tiranë, Shqipëri
Tel: + 355 0 (42) 403 764;
Fax: + 355 0(42) 403 765
E-mail: info@noa.com.al

NOA Albania është pjesë e NOA Holdings N.V.

Apliko Online